Aquest octubre, ALL DIGITAL va iniciar un nou i emocionant projecte anomenat “The WELCOME Program“. Tal com indica el títol, treballarem amb els nouvinguts: sol·licitants d’asil i refugiats. Com? A través de tallers informàtics creatius, que desvellaran el seu potencial i fomentaran la seva inclusió als nostres països.

Els socis del projecte som cinc membres de la xarxa DIGITAL de Bèlgica, Alemanya, Grècia i Espanya, a més de l’organització grega IASIS, que compta amb diversos centres de suport psicològic i educació per a sol·licitants d’asil i refugiats a Atenes (en grec IASIS significa “recuperació, rehabilitació”).

La idea inicial de desenvolupar un programa de formació digital i amb digital per a migrants i refugiats va néixer a la xarxa ALL DIGITAL (llavors Telecentre Europe) durant l’Assemblea General de Telecentre Europe a Amsterdam a la primavera de 2016. Va ser liderada pel nostre llavors Manus Hanratty d’Irlanda. El títol de treball del programa era “BENVINGUTS”. Hi va ser aprovat per molts membres, de manera que la necessitat d’un programa per donar suport a aquest grup objectiu era obvia.

Des de llavors, i partint d’aquesta idea inicial, hem explorat diverses oportunitats i els nostres esforços finalment es van materialitzar en el projecte actual. Esperem que aquest sigui el primer pas cap a la construcció de la nostra experiència en xarxa per aconseguir una integració exitosa dels nouvinguts, mitjançant tecnologies i habilitats digitals.

A “The WELCOME Program” desenvoluparem i pilotem una metodologia innovadora per a un curs digital creatiu. En aquest curs, formarem joves nouvinguts com a mentors de TIC. Treballaran com a voluntaris i organitzaran tallers informàtics per als seus companys i per a la població local. D’aquesta manera, compartiran les seves habilitats i mostraran el seu potencial per servir a la comunitat: no faran de voluntaris en les activitats habituals de cuina o neteja, sinó com a tutors de TIC, que requereixen habilitats tècniques més altes.

Com a part del programa, els mentors joves produiran històries digitals (digital storytelling) per reflexionar sobre l’experiència del programa. Compartiran el seu temps i esforç amb els seus companys, per motivar-los a oferir-se com a voluntaris o participar en activitats educatives, socials i culturals, així com a conscienciar sobre la necessitat de fer activitats inclusives per a nacionals de països tercers.

Pilotarem el programa dues vegades, de manera que el podrem actualitzar i posar a punt després de cada ronda. El programa final tindrà en compte les lliçons apreses i esperem que moltes organitzacions que vulguin treballar amb refugiats i sol·licitants d’asil ho facin servir en el futur.

Durant la primera reunió intensiva del 10 al 11 d’octubre a Brussel·les, els set socis van discutir sobre com organitzar-se millor per desenvolupar el programa i formar als formadors i com arribar i formar als joves nouvinguts. Hem de tenir en compte molts reptes, inclosos els diferents requisits i situacions legals.

De forma continua, ens proposem mantenir informats als nostres membres, socis i partners, entre d’altres interessats. Comptem amb el suport de tots, perquè esperem que aquesta nova iniciativa beneficiï no només a les organitzacions implicades directament, sinó a tots els partners que vulguin treballar amb els nouvinguts.

Seguiu les novetats sobre #digitalwelcome a les xarxes socials i al lloc web del projecte digitalwelcome.eu (properament). Per què “digital welcome” (benvinguda digital)? El component digital és el nostre valor afegit, la nostra contribució al paisatge de la integració i el que distingeix el nostre enfocament d’altres iniciatives per donar la benvinguda als nouvinguts.

Gabriela Ruseva