Από τον Οκτώβριο η Αμκε ΙΑΣΙΣ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο WELCOME. Όπως αναφέρει ο τίτλος, αφορά σε νεοαφιχθέντες – αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες. Με ποιο τρόπο; Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία θα ξεκλειδώσουν το δυναμικό των δεξιοτήτων τους και θα ενισχύσουν την ένταξή τους στις χώρες υποδοχής.

Οι εταίροι του έργου είναι πέντε από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία. Επιπλέον, ο ελληνικός οργανισμός Αμκε ΙΑΣΙΣ, διαθέτει αξιοσημείωτο αριθμό κέντρων για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Αθήνα.

WELCOME, πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες με τους εταίρους του προγράμματος, Οκτώβρης 2017

Η αρχική ιδέα για την ανάπτυξη ενός Προγράμματος για μαθήματα πληροφορικής για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες γεννήθηκε μέσα στο δίκτυο ALL DIGITAL (στη συνέχεια Telecentre Europe) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Telecentre Europe στο Άμστερνταμ την άνοιξη του 2016. Το έργο συντονίστηκε από τον τότε Manus Hanratty από την Ιρλανδία . Ο τίτλος του προγράμματος ήταν “WELCOME”. Πολλά ήταν τα ενδιαφερόμενα μέλη, επομένως η ανάγκη για ένα τέτοιο πρόγραμμα υποστήριξης της συγκεκριμένης ομάδας στόχου ήταν προφανής.

Έκτοτε και βασιζόμενοι σε εκείνη την αρχική ιδέα, διερευνήσαμε διάφορες ευκαιρίες και οι προσπάθειές μας υλοποιήθηκαν τελικά στο έργο WELCOME. Ελπίζουμε ότι θα είναι το πρώτο βήμα προς το χτίσιμο ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων για την επιτυχή ένταξη των νεοαφιχθέντων, μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και δεξιοτήτων.

Στο έργο «WELCOME» θα αναπτύξουμε και θα δοκιμάσουμε μια καινοτόμο για ένα δημιουργικό μάθημα πληροφορικής. Σε αυτό το μάθημα, θα εκπαιδεύσουμε νέους με πρόσφατη άφιξη στη χώρα υποδοχής ώστε να γίνουν μέντορες πληροφορικής. Στη συνέχεια θα εργαστούν ως εθελοντές και θα διοργανώσουν εργαστήρια πληροφορικής για τους συνομηλίκους τους και για τους ντόπιους. Έτσι, θα μοιραστούν τις δεξιότητές τους και θα δείξουν τις δυνατότητές τους να υπηρετήσουν την κοινότητα, όχι ως εθελοντές σε συνηθισμένες δραστηριότητες όπως μαγειρική ή καθάρισμα, αλλά ως μέντορες πληροφορικής, εργασία που απαιτεί υψηλές τεχνικές δεξιότητες.

Στα πλαίσια του έργου WELCOME, οι νέοι μέντορες θα παράγουν ψηφιακές ιστορίες για να μοιραστούν την εμπειρία τους. Τις ψηφιακές αυτές ιστορίες, θα τις μοιραστούν με τους συνομήλικους τους για να τους παρακινήσουν να προσφέρουν εθελοντικά ή να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την δημιουργία δραστηριοτήτων ένταξης για ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες.
Κατά τη διάρκεια του έργου, οι τεχνικές θα δοκιμαστούν δύο φορές και θα αποτελέσουν υλικό για τη βελτίωση του έργου. Η τελική μορφή του έργου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παρατηρήσεις ενώ ελπίζουμε ότι εξωτερικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται με πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου WELCOME.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης στις 10 και 11 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, οι επτά εταίροι συζήτησαν πώς να οργανώσουν καλύτερα το πρόγραμμα, πως να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές αλλά και πώς να προσεγγίσουν και να εκπαιδεύσουν τους νέους με πρόσφατη άφιξη στη χώρα υποδοχής. Έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις όπως για παράδειγμα οι διαφορετικές νομικές απαιτήσεις.

Εφόσον αναλογιστήκαμε τις προσκλήσεις, θα ενήμερα τα μέλη και τους εταίρους σχετικά. Ελπίζουμε στην υποστήριξη όλων, διότι πιστεύουμε ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία θα ωφελήσει όχι μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους οργανισμούς αλλά όλους εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν με νεοαφιχθέντες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο.

Αναζητήστε νέα σχετικά με το #digitalwelcome στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του έργου digitalwelcome.eu (έρχεται σύντομα!). Ίσως ρωτήσετε: “γιατί ψηφιακό καλωσόρισμα”; Διότι, το ψηφιακό στοιχείο προσθέτει αξία και διαφοροποιεί την προσέγγισή μας από άλλες πρωτοβουλίες για ανθρώπους με πρόσφατη άφιξη στη χώρα υποδοχής.

Gabriela Ruseva