Από τις 5 έως τις 9 Μαρτίου η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ καλωσόρισε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών του έργου στην Αθήνα! 13 Εκπαιδευτές των εταίρων από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετείχαν στην εβδομάδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν να εκπαιδευτεί ο ένας από τον άλλο στις ψηφιακές μεθοδολογίες και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προσφύγων, να μάθει πώς να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WELCOME. Οι εκπαιδευτές των εταίρων έφεραν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να τις μοιραστούν με τους συναδέλφους τους και να ανταλλάξουν αμοιβαία τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Οι ενότητες κατάρτισης αφορούσαν ψηφιακά θέματα, όπως κωδικοποίηση με SCRATCH, ψηφιακή δημοσιογραφία και ψηφιακή αφήγηση, καθώς και προ-επαγγελματικές δεξιότητες και ευαισθητοποίηση για την απασχολησιμότητα. Μέσα από την ανεπίσημη εκπαίδευση δημιουργήσαμε ένα διασκεδαστικό τρόπο εκμάθησης που διήρκησε μια εβδομάδα.

Στις 6 Μαρτίου, οι εκπαιδευτές πραγματοποίησαν επίσκεψη μελέτης στο Κέντρο Νεολαίας CONNECT ATHENS όπου παρουσιάστηκαν παρουσιάσεις για την καθημερινή λειτουργία και την πρακτική άσκηση με τους νέους.

Το CONNECT ATHENS άνοιξε τον Ιανουάριο του 2018 και διοργανώνεται εξ ολοκλήρου εθελοντικά από νέους για νέους. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια εικόνα για την δουλειά με νέους στην Ελλάδα, η οποία είναι πολύ ανεπτυγμένη αλλά δεν υποστηρίζεται επαρκώς οικονομικά.

Στις 8 Μαρτίου, η ομάδα του WELCOME συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργανώθηκε από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, σχετικά με θέματα μετανάστευσης και καλές πρακτικές, με συμμετοχή συμβούλων και φορέων κοινωνικής ένταξης από την Αθήνα.

Οι τοπικοί παράγοντες ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digital WELCOME και, από την άλλη, μοιράζονται την εμπειρία και τις ιδέες τους από την άμεση συνεργασία με την ομάδα-στόχο του έργου μας – πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Αυτό βοήθησε όλους τους εταίρους να κατανοήσουν καλύτερα την ιδιαίτερη κατάσταση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους.

Μετά από αυτή την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές θα συνεχίσουν να μελετούν και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, να προετοιμαστούν για να διευκολύνουν την κατάρτιση των νέων προσφύγων.

Με βάση τη μεθοδολογία των ομοτίμων, οι νέοι πρόσφυγες ηλικίας 16-30 ετών θα γίνουν οι ίδιοι νέοι μέντορες και θα είναι σε θέση να οργανώσουν εργαστήρια για τους συμμαθητές τους καθώς και ανθρώπους από την τοπική κοινότητα.

Οι νέοι μέντορες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα παράγουν ψηφιακές ιστορίες για να μοιραστούν την εμπειρία τους. Αυτές τις ψηφιακές ιστορίες θα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους για να τους παρακινήσουν να γίνουν εθελοντές ή να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και να συνειδητοποιήσουν το πόσο σημαντική είναι η δημιουργία δραστηριοτήτων ένταξης για τους ανθρώπους από άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν επίσης τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για μια εργασία που απαιτεί υψηλές τεχνικές δεξιότητες.