Van 5 tot 9 maart verwelkomde de NGO IASIS de “Training for Trainers” in Athene! 13 STEM-Trainers van alle partnerorganisaties uit België, Italië, Spanje, Spanje, Duitsland en Griekenland namen deel aan de” Training for Trainers” week.

Het doel van deze opleiding was om elkaar te trainen in digitale methodologieën, psychosociale ondersteuning voor vluchtelingen en om te leren hoe het WELCOME trainingsprogramma implementeren. Trainers van de partnerorganisaties brachten hun kennis en ervaring mee om deze te delen met hun collega’s en hun trainingspraktijken onderling uit te wisselen. De trainingsmodules hadden betrekking op digitale onderwerpen zoals coderen met het programma Scratch, digitale journalistiek en digital storytelling, maar ook op soft skills en bewustzijn van de inzetbaarheid van dit programma. Door middel van niet-formeel onderwijs hebben we de hele week lang op een leuke manier van elkaar kunnen leren.

Op 6 maart hebben de trainers een studiebezoek gebracht aan het Jeugdcentrum CONNECT ATHENS waar presentaties over de dagelijkse praktijk met jongeren werden getoond.

CONNECT ATHENS werd geopend in januari 2018 en wordt volledig op vrijwillige basis gerund door jongeren voor jongeren. Deelnemers kregen de kans om inzicht te krijgen in het jeugdwerk in Griekenland, dat zeer goed ontwikkeld is, maar niet voldoende financieel ondersteund wordt.

Op 8 maart heeft het WELCOME-partnerschap deelgenomen aan de door de IASIS’  georganiseerde rondetafelconferentie over immigratievraagstukken en goede praktijken, waarbij adviesbureaus en belanghebbenden uit Athene betrokken waren.

Lokale belanghebbenden waren geïnteresseerd in het Digital WELCOME trainingsprogramma en deelden hun ervaringen en inzichten uit de directe samenwerking met de doelgroep van ons project – vluchtelingen en asielzoekers. Dit hielp alle partners om de specifieke situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland en de problemen waarmee professionals die met hen werken te maken hebben, beter te begrijpen.

Na deze training zullen de trainers elkaar blijven ondersteunen om de training voor jonge vluchtelingen te vergemakkelijken.

Op basis van peer-learning zullen jonge vluchtelingen tussen 16 en 30 jaar zelf jonge mentoren worden, die in staat zijn om workshops te organiseren voor hun leeftijdsgenoten en mensen uit de lokale gemeenschap.

De jonge mentoren die het programma zullen voltooien, zullen digital stories produceren om hun ervaringen te delen. Die worden gedeeld met hun leeftijdgenoten om hen te motiveren om vrijwilliger te worden of deel te nemen aan educatieve, sociale en culturele activiteiten en om zich bewust te worden van het opzetten van integratieactiviteiten voor mensen uit andere landen. Op deze manier ontwikkelen zij ook hun vaardigheden en bekwaamheden voor een baan waarvoor hoge technische vaardigheden vereist zijn.