Έξι (6) οργανισμοί έχουν υλοποιήσει την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του Digital Welcome σε 5 διαφορετικές χώρες, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση του υλικού, προτού μοιραστούμε το πρόγραμμα σπουδών με όλους εσάς.

Το έργο μας, που απευθύνεται σε νέους αιτούντες άσυλο, σε ασυνόδευτα παιδιά/ μετανάστες και πρόσφυγες, έχει αντίκτυπο σε 82 άτομα σε αυτόν τον πρώτο γύρο, 52 από τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα (ποσοστό επιτυχίας άνω του 66%). Άτομα από 19 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digital Welcome.

Καθόλου εύκολο, αλλά αποτελεσματικό

Δεν ήταν εύκολο! Από την αρχή, γνωρίζαμε ότι η πρόκλησή μας ήταν τεράστια, αλλά ότι θα μας φέρει επίσης μεγάλη ικανοποίηση.

Digital Journalism

Στις διάφορες χώρες που συμμετείχαν σε αυτήν την πρώτη πιλοτική εφαρμογή , οι συμμετέχοντες πέρασαν από διάφορες φάσεις:

  • Μια πρακτική εκπαίδευση 100 ωρών σε 4 ενότητες: κωδικοποίηση, ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακή δημοσιογραφία και προ-επαγγελματικές δεξιότητες.
  • Την οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής, με στόχο τον μικτό πληθυσμό (μετανάστες μαζί με πολίτες των συμμετεχουσών χωρών). Εκεί οργανώθηκαν εργαστήρια με τη βοήθεια των οργανώσεων-εταίρων. Έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 220 άτομα (120 ώρες εργασίας).
  • Ένα τελικό εργαστήριο που χρησιμοποίησε το storytelling ως εργαλείο αξιολόγησης για τον αναστοχασμό της όλης εμπειρίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν πολλά προϊόντα, όπως απλά παιχνίδια με την χρήση του Scratch (38 διαφορετικά παιχνίδια), προσωπικές ψηφιακές ιστορίες (79 έχουν παραχθεί, αν και δεν θα διαδοθούν όλα on-line κατόπιν επιθυμίας των συμμετεχόντων) και βίντεο-συνεντεύξεις ή άρθρα (24 δημοσιογραφικά προϊόντα). Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να πειραματιστούν, να μάθουν και να μοιραστούν τις νέες γνώσεις τους, ενώ προχωρούν στην προσωπική τους διαδικασία ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής.

Μετά την πρώτη αυτή εφαρμογή, οι διάφοροι εταίροι – συντάκτες του προγράμματος σπουδών – είναι ικανοποιημένοι τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη διαδικασία που διεξάγεται, συμπεριλαμβανομένης πάντα της απαραίτητης ευελιξίας στην εφαρμογή σε κάθε περιοχή.

Προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε

Soft skills

Αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν ο σχηματισμός των ομάδων, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο ομοιογένειας όσον αφορά την ηλικία και το κοινωνικό-πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο. Σε ορισμένες συμμετέχουσες χώρες, οι οργανώσεις που φροντίζουν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες συνεργάστηκαν στην διαδικασία προσέλκυσής τους, εμπλουτίζοντας έτσι την πρόταση.

Το Digital Welcome είναι ένα φιλόδοξο έργο που απαιτεί από τους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο δέσμευσης, καθώς και ένα επαρκές επίπεδο παρακολούθησης των μαθημάτων, το οποίο είναι απαραίτητο για την επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιπλέον, αντιμετωπίστηκαν άλλες δυσκολίες που σχετίζονται με τα γλωσσικά όρια στη χώρα υποδοχής. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές έχουν αναπτύξει πολύ δημιουργικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Η στήριξη από ομοτίμους υπήρξε ένα από τα κλειδιά για την καλή επικοινωνία εντός των ομάδων και αυτό λειτούργησε ιδιαίτερα με τις δραστηριότητες που έχουν προταθεί στην ενότητα των προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ευρήματα που έχουμε συναντήσει

Coding

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά τη συμμετοχή τους στο Digital Welcome και μερικοί από αυτούς έχουν πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο για τη συνέχιση του έργου αλλά και για άμεση συνεργασία στις επόμενες δράσεις (είτε με τη διάδοση των αποτελεσμάτων είτε ως εκπαιδευτές). Δεν είναι αυτό ένα από τα καλύτερα βραβεία που μπορεί να λάβει μια πρόταση κατάρτισης για την ενδυνάμωση και την κατάρτιση των συμμετεχόντων;

Πολλές μοιρασμένες ιστορίες

Τις επόμενες ημέρες, πολλές ιστορίες των ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, εφόσον δεσμευόμαστε για τη διάδοσή τους. Μπορείτε να δείτε μερικές από αυτές τις ιστορίες στο κανάλι του Digital Welcome.

Ιταλία – Ψηφιακές Ιστορίες – Fondazione Mondo Digitale

Ιταλία – Ψηφιακές Ιστορίες – CSF

Βαρκελώνη – Ψηφιακή Αφήγηση στο Digital Welcome

Ελλάδα –  Ψηφιακή Αφήγηση στο Digital Welcome

Γερμανία –  Ψηφιακή Αφήγηση στο Digital Welcome

Βρυξέλλες –  Ψηφιακή Αφήγηση στο Digital Welcome

Ο επόμενος γύρος εκπαίδευσης πρόκειται να ξεκινήσει και ενσωματώνει προτάσεις βελτίωσης που όλοι οι εταίροι έχουν κάνει όχι μόνο για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλά και για τις διαδικασίες. Προσπαθούμε να κάνουμε το πρόγραμμα καλύτερο, αναζητώντας την καλύτερη λύση για την επίτευξη των στόχων μας.

Και βέβαια η δουλειά μας είναι δική σας: σύντομα, θα έχετε στη διάθεσή σας ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών και τις μεθόδους διδασκαλίας, έτσι ώστε, αν πιστεύετε σε αυτό το έργο όσο και εμείς, μπορείτε να το εφαρμόσετε συνολικά ή εν μέρει στην δική σας εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Μείνετε συντονισμένοι!