Zes organisaties uit vijf verschillende landen hebben de eerste beta van het Digital Welcome programma uitgevoerd. We zijn over het algemeen tevreden over deze eerste fase maar hebben nog een beetje werk aan het curriculum voor we die kunnen delen met jullie allen.

Our project, aimed at young asylum seekers, unaccompanied migrant children and refugees, has had an impact on 82 people in this first round, 52 of which have successfully completed the planned itinerary (a success rate of more than 66%). People from 19 different countries joined the Digital Welcome project.

Ons programma is gemaakt op maat voor jonge asielzoekers, onbegeleide minderjarige migranten en vluchtelingen en had een impact op 82 jongeren in deze eerste ronde. 52 van deze jongeren hebben dit traject succesvol afgerond (een slagingspercentage van meer dan 66%). Meer dan 19 verschillende nationaliteiten hebben meegedaan aan het Digital Welcome project.

Niet gemakkelijk, wel succesvol.

Het is niet gemakkelijk geweest. We waren van het begin bewust dat de uitdagingen enorm waren maar het ons enorme voldoening zou brengen.

In the different countries that have been part of this first pilot, participants went through different phases:

Deelnemers gingen door de volgende fases tijdens deze eerste pilootfase

Digitale Journalistiek

 

  • Een zeer praktische opleiding van 100 uur verdeeld over vier onderwerpen: Coderen, Digital Storytelling, Digitale Journalistiek en soft skills.
  • Het organiseren van creatieve ICT workshops voor een gemengde groep migranten en lokale jongeren. Deze workshops werden georganiseerd en geleid door de leerlingen met de hulp van de partner organisatie. Meer dan 220 mensen hebben deelgenomen aan deze workshops (120 workshop uren in totaal.
  • Een laatste workshop waar we Digital Storytelling hebben gebruikt als evaluatietool om de hele ervaring in kaart te brengen.

Doorheen hun traject hebben de deelnemers veel eindresultaten geboekt. Simpele computerspelletjes met Scratch (38 verschillende games), persoonlijke Digital Stories (in totaal zijn 79 filmpjes gemaakt maar die worden uit respect voor de deelnemers niet allemaal online verspreid.) en video interviews of online artikelen (24 journalistieke eindresultaten). Het is nodig al deze stappen te ondernemen om te experimenteren, leren en nieuwe kennis te delen terwijl ze evolueren in hun eigen persoonlijk integratie proces in hun gastland.

Na deze eerste uitvoering van het programma zijn de verschillende partners – de schrijvers van het curriculum – tevreden met zowel de inhoud als het proces van het programma. De partners krijgen ook de nodige flexibiliteit naar de hand van hun eigen specialiteit en sterktes om het programma te implementeren.

Uitdagen die we ondervonden hebben

Soft skills

Een van de grootste moeilijkheden was ongetwijfeld de vorming van de groepen, waarbij wordt gestreefd naar een zekere mate van homogeniteit in termen van leeftijd en sociaal-culturele en taalkundige achtergrond. In sommige deelnemende landen hebben organisaties die zich bezighouden met het welzijn van asielzoekers en vluchtelingen meegewerkt aan de rekrutering, wat het rekruteren aanzienlijk vergemakkelijkte.

Digital Welcome is een ambitieus project dat van de deelnemers een hoge mate van betrokkenheid en voldoende deelnemers aan de workshops vereist. Dit is essentieel voor het welslagen van het opleidingsprogramma.

Daarnaast zijn er nog andere problemen in verband met de taal drempels in het gastland. De opleiders hebben echter zeer creatieve strategieën ontwikkeld om deze problemen aan te pakken. Collegiale ondersteuning was een van de sleutels tot goede communicatie binnen de groepen en dit werkte vooral met de activiteiten die vanuit de Soft Skills module zijn voorgesteld.

Bevindingen die we zijn tegengekomen.

Coderen

De deelnemers waardeerden hun deelname aan het Digital Welcome programma en sommigen van hen leken zeer geïnteresseerd in de continuïteit van het project, maar ook in directe samenwerking in de volgende edities (hetzij met de disseminatie, hetzij als vrijwillige trainer van de workshop). Is dit niet een van de beste resultaten die een opleiding dat de empowerment en training van de deelnemers nastreeft, kan bereiken?

Veel gedeelde verhalen

In de komende dagen zullen veel verhalen van de mensen die aan het project hebben deelgenomen online worden gepubliceerd, U kunt een aantal van deze verhalen zien in het Youtube kanaal van Digitale Welcome

Italiaanse Digital Stories Fondazione Mondo Digitale

Italiaanse Digital Stories – CSF

Spaanse Digital Welcome Stories

Griekse Digital Welcome Stories

Duitse Digital Welcome Stories

Brusselse Digital Welcome Stories

De volgende trainingsronde staat op het punt te beginnen en bevat suggesties voor verbetering die elk van de partners heeft toegevoegd, niet alleen op het gebied van de inhoud van de training, maar ook op het gebied van de processen. We proberen het programma beter te maken, op zoek naar de beste oplossing om onze doelstellingen te bereiken.

En natuurlijk is ons werk van u: binnenkort heeft u de beschikking over het volledige inhoudelijke curriculum en de lesmethoden, zodat u, als u evenveel in dit project gelooft als wij, het geheel of gedeeltelijk in uw werkomgeving kunt implementeren.

Blijf ons volgen!