Els socis tenen una gran riquesa de: a) pràctiques i metodologies per a l’ús de nous mitjans (programació, narració digital, periodisme en línia i mitjans socials) com a mitjà per a empoderar grups destinataris desfavorits i b) pràctiques i metodologies per fomentar la inclusió social de persones no-ciutadanes de la UE. L’agrupació d’aquests recursos té un gran potencial si es desenvolupa un programa i una metodologia que s’adapten específicament a les capacitats dels nacionals de tercers països, de manera que fomentin la seva participació activa en activitats educatives culturals, socials i informals. Això comporta una selecció acurada d’eines com tallers creatius per potenciar habilitats, però també el desenvolupament de pautes per als professionals sobre com entrenar i mentoritzar als participants (potencialment vulnerables) per augmentar la seva confiança.

És essencial per al personal del projecte WELCOME aprendre a utilitzar els continguts del programa, la metodologia i les directrius abans de pilotar-lo amb el grup objectiu. Una fase en què els membres de l’equip poden intercanviar informació i formar-se entre ells en un procés d’aprenentatge entre iguals que es planeja en una primera reunió a Atenes. S’ha inclòs el temps per a l’estudi personal del programa i els seus materials amb el suport dels altres socis per al personal del projecte, ja que la formació a Atenes no serà suficient per comprendre el contingut.

L’execució del pilot del programa en dos nivells per part del personal amb joves nacionals de països tercers és important per a) tenir un impacte directe sobre els grups objectius i els grups d’interès i b) obtenir una experiència de camp en la implementació del programa per avaluar-lo i desenvolupar-lo.

L’impacte directe sobre els grups objectiu implicarà una millora de les habilitats i un compromís actiu dels joves participants (persones refugiades o demandants d’asil i ciutadans de la UE) envers l’ús dels nous mitjans per fomentar els intercanvis entre les comunitats implicades.

La difusió i la sensibilització són essencials per aconseguir que altres organitzacions a) adoptin la metodologia i b) sensibilitzin sobre la necessitat d’activitats més inclusives en les organitzacions de grups d’interès.