About

The initial idea for a Programme for IT courses for migrants and refugees was born within the ALL DIGITAL (then Telecentre-Europe) network during the Telecentre Europe General Assembly in Amsterdam in 2016 and was endorsed by many members. The working

Metodologia

Els socis tenen una gran riquesa de: a) pràctiques i metodologies per a l’ús de nous mitjans (programació, narració digital, periodisme en línia i mitjans socials) com a mitjà per a empoderar grups destinataris desfavorits i b) pràctiques i metodologies

Bones pràctiques

L’objectiu del programa WELCOME és intercanviar bones pràctiques entre les organitzacions associades i més enllà. Els socis tenen coneixements diferents, però complementaris. Alguns estan especialitzats en la inclusió digital dels grups objectius desfavorits, altres en el treball amb refugiats i

Actua!

Comencem