L’objectiu del programa WELCOME és intercanviar bones pràctiques entre les organitzacions associades i més enllà. Els socis tenen coneixements diferents, però complementaris. Alguns estan especialitzats en la inclusió digital dels grups objectius desfavorits, altres en el treball amb refugiats i sol·licitants d’asil. La primera fase del projecte no només és compartir bones pràctiques, des de la pròpia experiència de cada soci, sinó també des del seu país en general, fer un balanç del que ja existeix i quins són els buits. Les millors pràctiques que recopilem s’utilitzaran com a base per desenvolupar el nostre enfocament innovador per incloure a ciutadans de tercers països vulnerables a través de tallers informàtics creatius i de voluntariat.

Properament: Informe de bones pràctiques: una col·lecció de les pràctiques més rellevants que hem identificat, amb comentaris sobre la seva utilitat i adaptabilitat.