Σχετικά

Η αρχική ιδέα για ένα πρόγραμμα σχετικά με μαθήματα πληροφορικής για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες γεννήθηκε στο δίκτυο ALL DIGITAL (στη συνέχεια Telecentre-Europe) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Telecentre Europe στο Άμστερνταμ το 2016 και εγκρίθηκε από

Μεθοδολογία

Η εστίαση του DIGITAL WELCOME στη δημιουργική μεθοδολογία για την ψηφιακή ένταξη και την ψηφιακή ενδυνάμωση είναι μια στρατηγική που θα εξοπλίζει τους νέους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων

Έκθεση βέλτιστων πρακτικών

Στόχος του προγράμματος WELCOME είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων-εταίρων και πέραν αυτού. Οι εταίροι έχουν διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία. Ορισμένοι εξειδικεύονται στην ψηφιακή ένταξη μειονεκτουσών ομάδων-στόχων, άλλοι σε συνεργασία με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Η πρώτη φάση

Πρόσκληση για δράση!

Ας ξεκινήσουμε