Het doel van het WELCOME-programma is het uitwisselen van best practices tussen partnerorganisaties en daarbuiten. De partners hebben verschillende maar complementaire expertise. Sommige zijn gespecialiseerd in de digitale inclusie van kansarme doelgroepen, anderen in het werken met vluchtelingen en asielzoekers.

De eerste fase van het project bestond uit het delen van goede praktijken, voortkomend uit de eigen ervaringen van elke partner, maar ook uit zijn land in het algemeen, om de balans op te maken van wat al bestaat en wat de hiaten zijn. De best practices die we hebben verzameld, zijn gebruikt als basis voor de ontwikkeling van onze innovatieve aanpak om kwetsbare onderdanen van derde landen erbij te betrekken via creatieve computerworkshops en vrijwilligerswerk.

Vind hier het rapport met best practices – een verzameling van de best practices relevanter dan we hebben geïdentificeerd, met opmerkingen over hun bruikbaarheid en aanpassingsvermogen.