Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Ψηφιακό Φυλλάδιο Καλωσορίσματος (αυτή είναι η πρώτη έκδοση, που εκπονήθηκε πριν από τη φάση πιλότου με σκοπό την πρόσληψη συμμετεχόντων)