Το πρόγραμμα Digital Welcome βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που έχουν συλλέξει οι εταίροι του έργου κατά την πρώτη φάση του έργου και συγκεντρώνει 4 δημιουργικά εργαστήρια πληροφορικής που συνδυάζουν διάφορες δεξιότητες πληροφορικής προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων (κάντε κλικ στον τίτλο κάθε ενότητας για να διαβάσετε τα περιεχόμενα και τις οδηγίες του προγράμματος):

1. Εισαγωγή στην κωδικοποίηση

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην εκμάθηση κωδικοποίησης με το ηλεκτρονικό εργαλείο Scratch. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές τεχνικές κωδικοποίησης σε έναν μη τυπικό τρόπο εκμάθησης μέσω της εξερεύνησης και του πειράματος με το Scratch. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία παιχνιδιού ή διαδραστικού βίντεο των συμμετεχόντων το οποίο μπορεί εύκολα να μοιραστεί στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας Scratch. Άλλες εφαρμογές και τεχνολογίες, όπως τα ρομπότ, αναφέρονται επίσης σε αυτήν την ενότητα ως πιθανή προσθήκη.

2.Η ψηφιακή ιστορία

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στο Digital Storytelling. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές αφήγησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση, αφήγηση και ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών μέσω του ψηφιακού βίντεο μέσου. Αυτές οι οδηγίες περιέχουν οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διευκολύνετε τον εαυτό σας μια ψηφιακή αφήγηση και ταυτόχρονα να δημιουργήσετε μια ψηφιακή ιστορία.

3.Η ψηφιακή δημοσιογραφία

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή δημοσιογραφία. Μέσα από αυτό, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές κινητής ψηφιακής δημοσιογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικές πτυχές:

  • Η χρήση κινητών τεχνολογιών για την παραγωγή μικρών στοιχείων πολυμέσων (παραγωγή βίντεο και ήχου) και η δημοσίευσή τους και η προώθηση τους στο Διαδίκτυο. Ως εναλλακτική λύση, οι εφαρμογές που συνδέονται με υπολογιστές (εφαρμογές νέφους ή επιτραπέζιες εφαρμογές) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιακές συσκευές εγγραφής.

  • Η χρήση δημοσιογραφικών τεχνικών που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να συνδεθούν με το άμεσο περιβάλλον τους, να θέσουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις που θα τους βοηθήσουν να γνωρίζουν καλύτερα το περιβάλλον τους.

4.Ανωτικές δεξιότητες και επικοινωνία

Οι μαλακές δεξιότητες και η ευαισθητοποίηση για την απασχολησιμότητα αποτελούν το επίκεντρο αυτής της ενότητας Το θεωρητικό υπόβαθρο και η επεξήγηση της ανάγκης για τέτοιες δεξιότητες περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές καθώς και σε πολλές μη τυπικές δραστηριότητες για νέους αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες.