Το πρόγραμμα Digital Welcome στην Ιταλία, στην Γερμανία, Στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Το πρόγραμμα Digital Welcome στην Ιταλία, στην Γερμανία, Στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Έξι (6) οργανισμοί έχουν υλοποιήσει την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του Digital Welcome σε 5 διαφορετικές χώρες, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση του υλικού, προτού μοιραστούμε το πρόγραμμα σπουδών με όλους εσάς. Το έργο

Famaga’s Story

Famaga’s Story

Storytelling, coding, soft skills, digital journalism: Project Digital Welcome continues at the Phyrtual Innovation Gym inRome with new tools and competences. Participants enjoyed a module on digital journalism with Rosy D’Elia addressing a range of issues, from how facts become news 2.0 to how to organise

Meet the trainers

Meet the trainers

As we are piloting our training methodology and partners are busy rolling out workshops, we would like you to meet our trainers. As part of their training in March in Athens, they learned how to teach young migrants and refugees

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αθήνα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αθήνα

Από τις 5 έως τις 9 Μαρτίου η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ καλωσόρισε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών του έργου στην Αθήνα! 13 Εκπαιδευτές των εταίρων από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετείχαν στην εβδομάδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.