Το πρόγραμμα Digital Welcome στην Ιταλία, στην Γερμανία, Στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Το πρόγραμμα Digital Welcome στην Ιταλία, στην Γερμανία, Στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Έξι (6) οργανισμοί έχουν υλοποιήσει την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του Digital Welcome σε 5 διαφορετικές χώρες, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση του υλικού, προτού μοιραστούμε το πρόγραμμα σπουδών με όλους εσάς. Το έργο