Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αθήνα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Αθήνα

Από τις 5 έως τις 9 Μαρτίου η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ καλωσόρισε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών του έργου στην Αθήνα! 13 Εκπαιδευτές των εταίρων από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετείχαν στην εβδομάδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.